Rada Techniczna nr 32

W dniu 21 marca 2023 r . o godzinie 10:00 odbyła się Rada Techniczna nr 32. Na spotkaniu strony omawiały tematy związanych z projektowanym Systemem Zarzadzania Ruchem.