Rada Techniczna nr 34

W dniu 4 kwietnia 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 34. Na spotkaniu omawiano:

  • rozwiązania projektowe dot. ogrzewania budynków (wszystkich) na OD,
  • podział wewnętrznych garaży w budynku warsztatowo-garażowym
  • pozyskanie informacji dot. wyposażenia jakie Wykonawca przewiduje dostarczyć w ramach realizacji poszczególnych obiektów na OD.