Rada Budowy nr 16

W dniu 7 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 16.