Rada Budowy nr 17

W dniu 12 maja 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z etapem projektowania oraz wszelkimi sprawami formalnymi.