Rada Techniczna nr 36

W dniu 31 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36. W trakcie spotkania omawiano stan zaawansowania procedur uzyskania porozumień z gestorami sieci tj. PKP PLK, PKP Energetyka i Gaz-System.