Rada Techniczna nr 37

W dniu 2 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 37 na której m.in. omówiono uwagi do Projektu Technicznego – branży architektonicznej, Obiekty kubaturowe MOP Tom C.IX/1.1 Budynek sanitariatów rev. 04, omówiono konieczność wprowadzenia rozdziału opomiarowania oświetlenia Ronda przy DK6 oraz temat oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie obiektu WD-14.