Rada Techniczna nr 38

W dniu 7 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38. Na spotkaniu omawiano:

  • uwagi do Operatu wodnoprawnego dla części B
  • oczyszczalnie ścieków na MOP
  • zbiorniki wody pożarowej na MOP wraz z siecią suchą wody pożarowej
  • Warunki Techniczne na dostawę wody na potrzeby OD