Rada Budowy nr 18

W dniu 16 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 18. Na spotkaniu strony omawiały postęp prac projektowych oraz sprawy techniczne związane z Kontraktem.