Rada Techniczna nr 39

W dniu 29 czerwca 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 39. Na spotkaniu omawiano:

  • uwagi IK do STWiORB M-13.01.00. Beton Konstrukcyjny.
  • uwagi do M-13.01.01 Beton fundamentów.