Rada Techniczna nr 40

W dniu 5 lipca 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 40. Spotkanie w całości poświęcono na omówieniu uwag Wykonawcy do Projektu usunięcia Kolizji z linią kablową gestora Grand Solar w rejonie Ronda 1.