Rada Budowy nr 19

W dniu 7 lipca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z dokumentacją projektową  oraz wszelkimi sprawami formalnymi.