Rada Techniczna nr 41

Dnia 12 lipca 2023 o godzinie 09:30 odbyła się Rada Techniczna nr 41. Podczas spotkania przedstawiono i omawiano warianty usunięcia kolizji z linią kablową gestora Grand Solar w rejonie Ronda 1.