Wszczęcie postępowania ZRID

W dniu 17 lipca 2023 r. Wojewoda Pomorski wszczął postepowanie o wydanie decyzji ZRID.