Rada Techniczna nr 44

W dniu 3 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44. Spotkanie poświęcono na omówieniu uwag do projektów branży elektrycznej.