Decyzja ZRID

W dniu 11 października 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję ZRID nr 19zrid/2023/MKH , zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)”,

Decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w niedługim czasie Wykonawcy zostanie przekazany teren budowy i będą mogły rozpocząć się roboty budowlane.