Rada Budowy nr 22

W dniu 12 października 2023 odbyła się Rada Budowy nr 22. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.