Przekazanie Placu Budowy

Dnia 27 października 2023 r. przekazany został Plac Budowy.

Protokół przekazania podpisali:

Ze strony Zamawiającego – GDDKiA O/Gdańsk:
Kierownik Projektu Dariusz Raczkowski

Ze strony Wykonawcy:
Przedstawiciel Wykonawcy – Marta Szydłowska
Kierownik Budowy – Dariusz Horyd

W obecności:
Inżyniera Kontraktu – Wojciech Niewiński