Rada Budowy nr 23

W dniu 09 listopada 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 23.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z pracami projektowymi oraz wszelkimi sprawami formalnymi.