Rada Techniczna nr 1

W dniu 14 listopada 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 1 – etap robót. Spotkanie miało na celu omówienie  bieżących spraw  kontraktowych.