Rada Techniczna nr 46/2

W dniu 21 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 46/2 na której omówiono zakres dotychczasowych prac Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym Wykonawca mobilizował sprzęt ciężki oraz gromadził materiały. Ponadto prowadził rozpoznanie saperskie, wycinki drzew i krzewów oraz prace przygotowawcze.