Rada Techniczna nr 47/3

W dniu 28 listopada 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 47/3. Omówiono zakres prac wykonanych oraz zaplanowanych na kolejny tydzień. Wykonawca poinformował, że jest w trakcie gromadzenia materiałów na nasypy oraz materiały branży elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na chwilę obecną Wykonawca posiada dostateczną ilość materiałów do prowadzenia zaplanowanych Robót.