Rada Techniczna nr 48/4

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48/4. Na spotkaniu omawiano postęp prac. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

•             Wycinki drzew i krzaków

•             Wykonywał odhumusowanie

•             Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem

•             Roboty związane z karczowaniem

•             Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.