Rada Budowy nr 24

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 24. Na spotkaniu omawiano postęp prac za miesiąc listopad. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z opracowaniem dokumentów (w różnym stopniu zaawansowania):

 • Geodezja,
 • Raport Oddziaływania na Środowisko dla odcinka B,
 • Projekt PAB, PT i PW branża drogowa odcinek B,
 • Projekt PT i PW obiekty inżynierskie,
 • Projekt PT i PW branża sanitarna,
 • Projekt PT i PW branża elektroenergetyczna,
 • Projekt PT i PW branża teletechniczna,
 • Projekt PT i PW branża architektoniczna,
 • Projekt Wykonawczy Rozbiórek
 • Projekt Techniczny branża zieleń,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • Plan Działań Ratowniczych,
 • Przebudowa DK6,
 • Podziały nieruchomości,
 • STWiORB.