Rada Techniczna nr 49/5

W dniu 19 grudnia 2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 49/5. Omówiono postęp prac Wykonawcy oraz przedstawiono Plan na przyszły tydzień. W okresie sprawozdawczym Wykonawca mobilizował sprzęt ciężki, gromadził materiały oraz wykonał :

  • wycinka drzew i krzaków
  • odhumusowanie r
  • roboty związane z karczowaniem
  • warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
  • usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.