Rada Budowy nr 25

W dniu 11 stycznia 2024 r odbyła się Rada Budowy nr 25. Na spotkaniu omówiono postęp prac za miesiąc grudzień. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z opracowaniem dokumentów ( w różnym stopniu zaawansowania):

 • Raport Oddziaływania na Środowisko dla odcinka B,
 • Projekt PAB, PT i PW branża drogowa odcinek B,
 • Projekt PT i PW obiekty inżynierskie,
 • Projekt PT i PW branża sanitarna,
 • Projekt PT i PW branża elektroenergetyczna,
 • Projekt PT i PW branża teletechniczna,
 • Projekt PT i PW branża architektoniczna,
 • Projekt Techniczny branża zieleń,
 • System Zarządzania Ruchem.
 • Przebudowa DK6,
 • STWiORB