Rada Techniczna nr 50/6

W dniu 23 stycznia 2024 r. odbyłam się Rada Techniczna nr 50/6.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

  • Wycinki drzew i krzaków
  • Wykonywał odhumusowanie
  • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
  • Roboty związane z karczowaniem
  • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
  • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange

Strony omawiały postęp robót drogowych oraz planowano zakres działań na najbliższy okres.