Rada Budowy nr 26

W dniu 8 lutego 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 26. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Na koniec okresu sprawozdawczego Wykonawca  zmobilizował na Placu Budowy łącznie 97 jednostek sprzętu ciężkiego.

Wykonawca poinformował, że gromadzi na Placu Budowy materiały. Informacje na ten temat są zamieszczane w Raportach Tygodniowych.