Rada Techniczna 51/7

W dniu 13 lutego2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51/7. W trakcie spotkania omawiano postęp robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

  • Wycinki drzew i krzaków
  • Odhumusowanie
  • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
  • Roboty związane z karczowaniem
  • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
  • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.