Rada Techniczna nr 52/8

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52/8. Na spotkaniu omawiano postęp robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

  • Wycinki drzew i krzaków
  • Wykonywał odhumusowanie
  • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
  • Roboty związane z karczowaniem
  • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
  • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.