Rada Budowy nr 27

W dniu 7 marca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 27. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Na koniec okresu sprawozdawczego Wykonawca zmobilizował na Placu Budowy łącznie 118 jednostek sprzętu ciężkiego.

Wykonawca poinformował, że gromadzi na Placu Budowy materiały. Informacje na ten temat są zamieszczane w Raportach Tygodniowych.