Rada Techniczna nr 54/10

W dniu 12 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54/10. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

  • Wycinki drzew i krzaków
  • Wykonywał odhumusowanie
  • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
  • Roboty związane z karczowaniem
  • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
  • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.