Rada Techniczna nr 57/14_15

W dniu 16 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 57/14_15.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

  • Wykonywał odhumusowanie
  • Wykonywał nasypy, wykopy
  • Prace przygotowawcze Obiekt WD-1, PZDd-10 – fundamenty,
  • Przebudowa sieci wodociągowych PW-1, PW-2a, PW-3,
  • Przebudowa PG-2,
  • Przebudowa rowów melioracyjnych,
  • Budowa kanału technologicznego.