Rada Techniczna nr 58/16

W dniu 23 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 58/16.

Na spotkaniu omawiano postęp prac. W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

  • Wykonywał odhumusowanie
  • Wykonywał nasypy, wykopy
  • Prace przygotowawcze Obiekt WD-1, PZDd-10 – fundamenty, WS-11 – fundamenty,
  • Prace przygotowawcze w zakresie przepustów PZM- 2, PZM-3, PZM-4,
  • Przebudowa sieci wodociągowych PW-3,
  • Przebudowa KST-2 – przygotowanie sieci do próby szczelności,
  • Przebudowa rowów melioracyjnych,
  • Budowa kanału technologicznego,
  • Przebudowa Kolizji T1