Rada Budowy nr 29

W dniu 9 maja 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 29. Na spotkaniu strony omawiały bieżące sprawy kontraktowe oraz postęp prac.