Rada Techniczna nr 59/19

W dniu 14 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 59/19. Na spotkaniu strony omawiały postęp robót. W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Odhumusowanie
 • Nasypy, wykopy
 • Prace przygotowawcze Obiekt PZDd-19 oraz platforma robocza pod sprzęt do wykonywania pali,
 • Obiekt WD-1 zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie ław fundamentowych,
 • Obiekt PZDd-2 wbijanie pali na podporze P2,
 • Obiekt PZdd-10 zbrojenie ław fundamentowych,
 • Obiekt WS-11 – beton podkładowy, skuwane głowice pali,
 • Obiekt WD-14 – wykop,
 • Obiekt PZDs-16 wykop beton podkładowy,
 • Przepust PZM-1, PZM-4 fundament kruszywowy, konstrukcja stalowa,
 • Przepust PZM-2,PZM-3 zasypka przepustu,
 • Przebudowę KST-2 – przyłączenie sieci,
 • Przebudowę rowów melioracyjnych,
 • Przebudowę Kolizji T8, T11