Rada Techniczna nr 61/22

Dnia 4 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 61/22.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym:

 • Wykonywał odhumusowanie
 • Wykonywał nasypy, wykopy
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża,
 • Wykonanie warstwy morozoochronnej,
 • Obiekt WD-1  zakończono fundamentowanie,
 • Obiekt PZDd-2 zakończono wykop oraz wykonano beton podkładowy,
 • Obiekt PZMz-3  zakończono zbrojenie i szalowanie pierwszego etapu fundamentów,
 • Obiekt PZDd-10 prace zbrojarskie drugiego etapu fundamentów,
 • Obiekt WS-11 zbrojenie, szalunek fundamentów podpory P2P
 • Obiekt WD-14 prace zbrojarskie fundamentów korpusów oraz podpory pośredniej,
 • Obiekt PZDs-16 zbrojenie fundamentów pierwszego etapu,
 • Obiekt PZGs-20 wykonywane pale prefabrykowane,
 • Przepust PZM-9 zamontowany oraz wykonano zasypkę,
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa rowów melioracyjnych,
 • Przebudowa Kolizji E11,E12,
 • Przebudowa kanału technologicznego.