Rada Budowy nr 30

W dniu 13 czerwca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 30. Na spotkaniu omawiano postęp prac.