Rada Techniczna nr 63/26

W dniu 2 lipca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 63/26.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wykonywał odhumusowanie,
 • Wykonywał nasypy, wykopy,
 • Wykonanie warstwy morozoochronnej,
 • Wykop zbiornika ZB-3,
 • Wykop zbiornika ZB-5,
 • Wykop zbiornika ZB-6,
 • Wykop zbiornika ZB-7,
 • Układanie płyt JOMB oraz typu MEBA na skarpach,
 • Obiekt PZDd-2 wykonywano szalowanie zbrojenie ław korpusów podpór P1L, P2L oraz skrzydeł,
 • Obiekt PZMz-3  wykonywano izolację fundamentów i zasypki fundamentów
 • Obiekt PZDd-10 wykonano zasypki fundamentów oraz prace przygotowawcze pod szalunek ustroju,
 • Obiekt WS-11 zabetonowano ławę podpory P2L,
 • Obiekt WD-14 wykonywano zbrojenie i szalowanie skrzydeł fundamentów podpór P1 oraz P3,
 • Obiekt PZDs-16 wykonano izolację ścian i fundamentów,
 • Obiekt WD-18 wykonywano zbrojenie oraz szalowanie podpór P1 i P2
 • Obiekt PZGs-20 zakończono wykopy, przeprowadzono badanie statyczne pali oraz wykonano beton podkładowy na podporze P1,
 • Zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej w km 2+020 przejście od Zbiornika nr 2
 • Zakończono przejście do Zbiornika nr 6 w km 8+020
 • Montaż wpustów,
 • Zakończono usuwanie kolizji E12 Energa Operator,
 • Zakończono usuwanie kolizji Mashav.