Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 12,65 %

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 63,70 % 

Zaawansowanie czasowe na etapie robót

Postęp: 29,36%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 15,64%

Zaawansowanie dokumentów Wykonawcy

Postęp: 83,53%