Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100 %

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 50,11 % 

Zaawansowanie prac budowlanych

Postęp: 4,12%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 6,60% – przy uwzględnieniu kosztów ogólnych Wykonawcy