Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 73 %

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 34,13 % 

Zaawansowanie prac budowlanych

Postęp: 0%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 5,14%