Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 60 %

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 28,60 % 

Zaawansowanie prac budowlanych

Postęp: 0%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 4,72%