Zaawansowanie czasowe

Postęp: 61,46 % 

63,21% z uwzględnieniem okresów zimowych