Zaawansowanie czasowe na etapie robót

Postęp: 29,36%