Zaawansowanie finansowe

Postęp: 13,45%

13,45% z waloryzacją i zaliczką

10,57% z waloryzacją i bez zaliczki

9,88% bez waloryzacji i bez zaliczki

5,32% bez kosztów ogólnych