Rada Techniczna nr 56/12

W dniu 02.04.2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 56/12_13.  Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • odhumusowanie
 • nasypy, wykopy
 • Badania nośności pali PZDd-2,
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange,
 • Wykonywany fundament kruszywowy.

Rada Techniczna nr 55/11

W dniu 19 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 55/11. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych.

Rada Techniczna nr 54/10

W dniu 12 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54/10. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Wykonywał odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Budowy nr 27

W dniu 7 marca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 27. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Na koniec okresu sprawozdawczego Wykonawca zmobilizował na Placu Budowy łącznie 118 jednostek sprzętu ciężkiego.

Wykonawca poinformował, że gromadzi na Placu Budowy materiały. Informacje na ten temat są zamieszczane w Raportach Tygodniowych.

Rada Techniczna nr 53/9

W dniu 27 lutego 2024 odbyła się Rada Techniczna nr 53/9. Na spotkaniu strony omawiały postęp robót.

Rada Techniczna nr 52/8

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52/8. Na spotkaniu omawiano postęp robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Wykonywał odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Techniczna 51/7

W dniu 13 lutego2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51/7. W trakcie spotkania omawiano postęp robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Budowy nr 26

W dniu 8 lutego 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 26. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Na koniec okresu sprawozdawczego Wykonawca  zmobilizował na Placu Budowy łącznie 97 jednostek sprzętu ciężkiego.

Wykonawca poinformował, że gromadzi na Placu Budowy materiały. Informacje na ten temat są zamieszczane w Raportach Tygodniowych.

Rada Techniczna nr 50/6

W dniu 23 stycznia 2024 r. odbyłam się Rada Techniczna nr 50/6.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Wykonywał odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange

Strony omawiały postęp robót drogowych oraz planowano zakres działań na najbliższy okres.

Rada Budowy nr 25

W dniu 11 stycznia 2024 r odbyła się Rada Budowy nr 25. Na spotkaniu omówiono postęp prac za miesiąc grudzień. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z opracowaniem dokumentów ( w różnym stopniu zaawansowania):

 • Raport Oddziaływania na Środowisko dla odcinka B,
 • Projekt PAB, PT i PW branża drogowa odcinek B,
 • Projekt PT i PW obiekty inżynierskie,
 • Projekt PT i PW branża sanitarna,
 • Projekt PT i PW branża elektroenergetyczna,
 • Projekt PT i PW branża teletechniczna,
 • Projekt PT i PW branża architektoniczna,
 • Projekt Techniczny branża zieleń,
 • System Zarządzania Ruchem.
 • Przebudowa DK6,
 • STWiORB