Rada Budowy nr 20

W dniu 11 sierpnia 2023 odbyła się Rada Budowy nr 20. Na spotkaniu umawiano bieżące sprawy  i zagadnienia związane z dokumentacją projektową oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Rada Techniczna nr 44

W dniu 3 sierpnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 44. Spotkanie poświęcono na omówieniu uwag do projektów branży elektrycznej.

Wszczęcie postępowania ZRID

W dniu 17 lipca 2023 r. Wojewoda Pomorski wszczął postepowanie o wydanie decyzji ZRID.

Rada Techniczna nr 43

W dniu  19 lipca 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 43. Na spotkaniu przedstawiono i omówiono kolejne wersje sposobu usunięcia kolizji kabla energetycznego Gestora Grand Solar z projektowaną drogą (Rondem 1).

Rada Techniczna nr 42

W dniu 14 lipca 2023 o godzinie 08:30 odbyła się Rada Techniczna nr 42. W trakcie spotkania:

  • Projektant przedstawił i omówił zebranym rozwiązania zastosowane w projekcie PSOR na DK6.
  • Omawiano uwagi do projektów branży sanitarnej.

Rada Techniczna nr 41

Dnia 12 lipca 2023 o godzinie 09:30 odbyła się Rada Techniczna nr 41. Podczas spotkania przedstawiono i omawiano warianty usunięcia kolizji z linią kablową gestora Grand Solar w rejonie Ronda 1.

Rada Budowy nr 19

W dniu 7 lipca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 19. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z dokumentacją projektową  oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Rada Techniczna nr 40

W dniu 5 lipca 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 40. Spotkanie w całości poświęcono na omówieniu uwag Wykonawcy do Projektu usunięcia Kolizji z linią kablową gestora Grand Solar w rejonie Ronda 1.

Rada Techniczna nr 39

W dniu 29 czerwca 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 39. Na spotkaniu omawiano:

  • uwagi IK do STWiORB M-13.01.00. Beton Konstrukcyjny.
  • uwagi do M-13.01.01 Beton fundamentów.

Rada Budowy nr 18

W dniu 16 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 18. Na spotkaniu strony omawiały postęp prac projektowych oraz sprawy techniczne związane z Kontraktem.