Rada Techniczna nr 38

W dniu 7 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 38. Na spotkaniu omawiano:

 • uwagi do Operatu wodnoprawnego dla części B
 • oczyszczalnie ścieków na MOP
 • zbiorniki wody pożarowej na MOP wraz z siecią suchą wody pożarowej
 • Warunki Techniczne na dostawę wody na potrzeby OD

Rada Techniczna nr 37

W dniu 2 czerwca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 37 na której m.in. omówiono uwagi do Projektu Technicznego – branży architektonicznej, Obiekty kubaturowe MOP Tom C.IX/1.1 Budynek sanitariatów rev. 04, omówiono konieczność wprowadzenia rozdziału opomiarowania oświetlenia Ronda przy DK6 oraz temat oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie obiektu WD-14.

Rada Techniczna nr 36

W dniu 31 maja 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 36. W trakcie spotkania omawiano stan zaawansowania procedur uzyskania porozumień z gestorami sieci tj. PKP PLK, PKP Energetyka i Gaz-System.

Rada Budowy nr 17

W dniu 12 maja 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z etapem projektowania oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Rada Techniczna nr 35

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35. Na spotkaniu omawiano:

 • systemy ogrzewania budynków na OD
 • podział wewnętrznych garaży w budynku warsztatowo-garażowym
 • uwagi  Zam./IK do PT Budynku Socjalno-Biurowego na OD.

Rada Budowy nr 16

W dniu 7 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 16.

Rada Techniczna nr 34

W dniu 4 kwietnia 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 34. Na spotkaniu omawiano:

 • rozwiązania projektowe dot. ogrzewania budynków (wszystkich) na OD,
 • podział wewnętrznych garaży w budynku warsztatowo-garażowym
 • pozyskanie informacji dot. wyposażenia jakie Wykonawca przewiduje dostarczyć w ramach realizacji poszczególnych obiektów na OD.

Rada Techniczna nr 33

W dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 12.30 odbyła się Rada Techniczna nr 33. Na spotkaniu omawiano statusy roszczeń Wykonawcy wraz z planowanymi krokami Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.

Rada Techniczna nr 32

W dniu 21 marca 2023 r . o godzinie 10:00 odbyła się Rada Techniczna nr 32. Na spotkaniu strony omawiały tematy związanych z projektowanym Systemem Zarzadzania Ruchem.

Rada Techniczna nr 31

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31

Tematy omawiane na spotkaniu:

 1. Przebudowa DK6
 2. Spotkanie z przedstawicielem Zamawiającego (Wydz. Nieruchomości):
  • przejęcie działek procedowane przez Wydział Nieruchomości
  • inwentaryzacja stanu nieruchomości