Rada Budowy nr 26

W dniu 25 stycznia 2023r. odbyła się Rada Budowy nr 26. Spotkanie poświęcono na omówieniu stanu prac i przygotowanych odpowiedzi na wezwania Urzędu Wojewódzkiego w związku z procedowanym wnioskiem o wydanie ZRID.

Rada Budowy nr 13

W dniu 13 stycznia 2023r. odbyła się Rada Budowy nr 13.

W omawianym okresie Wykonawca przekazał  1 nowe  Powiadomienie o Roszczeniu nr 11  Dotyczące Przekroczenia terminu wydania pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie – 02.12.2022r.

Wykonawca poinformował, że modyfikuje program przebudowy DK6 w celu uniknięcia konieczności wychodzenia poza istniejący pas drogowy (sprawa dotyczy możliwości zachowania istniejących peronów przy zatokach autobusowych. Sprawa szczegółowo będzie omówiona na RT.  W okresie sprawozdawczym wystawiono PŚP nr 9.

Procedowanie wniosku o ZRID

W dniu 21.10.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który jest nadal procedowany.

Zaawansowanie prac projektowych

Informujemy, że zaawansowanie prac projektowych przekroczyło 50%.

Rada Techniczna nr 25

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 25. Tematy omawiane na spotkaniu:

  • Uwagi do Ponownej Oceny oddziaływania na Środowisko
  • Procedowanie wyjść poza DŚU.

Rada Budowy nr 12

W dniu 9 grudnia 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 12.

Rada Techniczna nr 24

Rada Techniczna nr 24 odbyła się 07.12.2022 r. Rada poświęcona została na omówieniu uwag do Projektu Technicznego – branża drogowa.

Rada Techniczna nr 23

W dniu 22 listopada 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23. Spotkanie dotyczyło omówienia uwag związanych ze STWIORB Zaplecze Zamawiającego – Laboratorium Niestacjonarne.

Rada Budowy nr 11

W dniu 18 listopada 2022 odbyła się Rada Budowy nr 11.

Narada Koordynacyjna

W dniu 17 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna.