Rada Techniczna nr 52/8

W dniu 20 lutego 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 52/8. Na spotkaniu omawiano postęp robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Wykonywał odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Techniczna 51/7

W dniu 13 lutego2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 51/7. W trakcie spotkania omawiano postęp robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Budowy nr 26

W dniu 8 lutego 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 26. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Na koniec okresu sprawozdawczego Wykonawca  zmobilizował na Placu Budowy łącznie 97 jednostek sprzętu ciężkiego.

Wykonawca poinformował, że gromadzi na Placu Budowy materiały. Informacje na ten temat są zamieszczane w Raportach Tygodniowych.

Rada Techniczna nr 50/6

W dniu 23 stycznia 2024 r. odbyłam się Rada Techniczna nr 50/6.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Wykonywał odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange

Strony omawiały postęp robót drogowych oraz planowano zakres działań na najbliższy okres.

Rada Budowy nr 25

W dniu 11 stycznia 2024 r odbyła się Rada Budowy nr 25. Na spotkaniu omówiono postęp prac za miesiąc grudzień. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z opracowaniem dokumentów ( w różnym stopniu zaawansowania):

 • Raport Oddziaływania na Środowisko dla odcinka B,
 • Projekt PAB, PT i PW branża drogowa odcinek B,
 • Projekt PT i PW obiekty inżynierskie,
 • Projekt PT i PW branża sanitarna,
 • Projekt PT i PW branża elektroenergetyczna,
 • Projekt PT i PW branża teletechniczna,
 • Projekt PT i PW branża architektoniczna,
 • Projekt Techniczny branża zieleń,
 • System Zarządzania Ruchem.
 • Przebudowa DK6,
 • STWiORB

Rada Techniczna nr 49/5

W dniu 19 grudnia 2023r. odbyła się Rada Techniczna nr 49/5. Omówiono postęp prac Wykonawcy oraz przedstawiono Plan na przyszły tydzień. W okresie sprawozdawczym Wykonawca mobilizował sprzęt ciężki, gromadził materiały oraz wykonał :

 • wycinka drzew i krzaków
 • odhumusowanie r
 • roboty związane z karczowaniem
 • warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Budowy nr 24

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 24. Na spotkaniu omawiano postęp prac za miesiąc listopad. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym realizował zadania związane z opracowaniem dokumentów (w różnym stopniu zaawansowania):

 • Geodezja,
 • Raport Oddziaływania na Środowisko dla odcinka B,
 • Projekt PAB, PT i PW branża drogowa odcinek B,
 • Projekt PT i PW obiekty inżynierskie,
 • Projekt PT i PW branża sanitarna,
 • Projekt PT i PW branża elektroenergetyczna,
 • Projekt PT i PW branża teletechniczna,
 • Projekt PT i PW branża architektoniczna,
 • Projekt Wykonawczy Rozbiórek
 • Projekt Techniczny branża zieleń,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • Plan Działań Ratowniczych,
 • Przebudowa DK6,
 • Podziały nieruchomości,
 • STWiORB.

Rada Techniczna nr 48/4

W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 48/4. Na spotkaniu omawiano postęp prac. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

•             Wycinki drzew i krzaków

•             Wykonywał odhumusowanie

•             Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem

•             Roboty związane z karczowaniem

•             Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Techniczna nr 47/3

W dniu 28 listopada 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 47/3. Omówiono zakres prac wykonanych oraz zaplanowanych na kolejny tydzień. Wykonawca poinformował, że jest w trakcie gromadzenia materiałów na nasypy oraz materiały branży elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na chwilę obecną Wykonawca posiada dostateczną ilość materiałów do prowadzenia zaplanowanych Robót.

Rada Techniczna nr 46/2

W dniu 21 listopada 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 46/2 na której omówiono zakres dotychczasowych prac Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym Wykonawca mobilizował sprzęt ciężki oraz gromadził materiały. Ponadto prowadził rozpoznanie saperskie, wycinki drzew i krzewów oraz prace przygotowawcze.