Rada Budowy nr 17

W dniu 12 maja 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 17.

Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw i zagadnień związanych z etapem projektowania oraz wszelkimi sprawami formalnymi.

Rada Techniczna nr 35

W dniu 19 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 35. Na spotkaniu omawiano:

 • systemy ogrzewania budynków na OD
 • podział wewnętrznych garaży w budynku warsztatowo-garażowym
 • uwagi  Zam./IK do PT Budynku Socjalno-Biurowego na OD.

Rada Budowy nr 16

W dniu 7 kwietnia 2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 16.

Rada Techniczna nr 34

W dniu 4 kwietnia 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 34. Na spotkaniu omawiano:

 • rozwiązania projektowe dot. ogrzewania budynków (wszystkich) na OD,
 • podział wewnętrznych garaży w budynku warsztatowo-garażowym
 • pozyskanie informacji dot. wyposażenia jakie Wykonawca przewiduje dostarczyć w ramach realizacji poszczególnych obiektów na OD.

Rada Techniczna nr 33

W dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 12.30 odbyła się Rada Techniczna nr 33. Na spotkaniu omawiano statusy roszczeń Wykonawcy wraz z planowanymi krokami Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.

Rada Techniczna nr 32

W dniu 21 marca 2023 r . o godzinie 10:00 odbyła się Rada Techniczna nr 32. Na spotkaniu strony omawiały tematy związanych z projektowanym Systemem Zarzadzania Ruchem.

Rada Techniczna nr 31

W dniu 15 marca 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 31

Tematy omawiane na spotkaniu:

 1. Przebudowa DK6
 2. Spotkanie z przedstawicielem Zamawiającego (Wydz. Nieruchomości):
  • przejęcie działek procedowane przez Wydział Nieruchomości
  • inwentaryzacja stanu nieruchomości

Rada Budowy nr 15

W dniu 10 marca odbyła się Rada Budowy nr 15.

Rada Techniczna nr 30

W dniu 8 marca 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 30.

Na spotkaniu omówiono tematy dotyczące:

 • Dodatkowe kolizje – Grand Solar 1, PKP Energetyka – omówienie możliwych rozwiązań projektowych
 • Zgłoszenie robót na DK6 – omówienie uwag Inżyniera
 • Skrzyżowania drogi gminnej DG120059G z DD7 oraz DP1131G z DG3.

Rada Techniczna nr 29

W dniu 17 lutego 2023 odbyła się Rada Techniczna nr 29. Na spotkaniu omówiono:

 • Specyfikacje D-M-U-00.00.00. – Wymagania Ogólne wraz z omówieniem ścieżki procedowania Specyfikacji
 • Instrukcje użytkowania Zaplecza Zamawiającego.