Rada Techniczna nr 59/19

W dniu 14 maja 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 59/19. Na spotkaniu strony omawiały postęp robót. W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Odhumusowanie
 • Nasypy, wykopy
 • Prace przygotowawcze Obiekt PZDd-19 oraz platforma robocza pod sprzęt do wykonywania pali,
 • Obiekt WD-1 zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie ław fundamentowych,
 • Obiekt PZDd-2 wbijanie pali na podporze P2,
 • Obiekt PZdd-10 zbrojenie ław fundamentowych,
 • Obiekt WS-11 – beton podkładowy, skuwane głowice pali,
 • Obiekt WD-14 – wykop,
 • Obiekt PZDs-16 wykop beton podkładowy,
 • Przepust PZM-1, PZM-4 fundament kruszywowy, konstrukcja stalowa,
 • Przepust PZM-2,PZM-3 zasypka przepustu,
 • Przebudowę KST-2 – przyłączenie sieci,
 • Przebudowę rowów melioracyjnych,
 • Przebudowę Kolizji T8, T11

Rada Budowy nr 29

W dniu 9 maja 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 29. Na spotkaniu strony omawiały bieżące sprawy kontraktowe oraz postęp prac.

Rada Techniczna nr 58/16

W dniu 23 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 58/16.

Na spotkaniu omawiano postęp prac. W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wykonywał odhumusowanie
 • Wykonywał nasypy, wykopy
 • Prace przygotowawcze Obiekt WD-1, PZDd-10 – fundamenty, WS-11 – fundamenty,
 • Prace przygotowawcze w zakresie przepustów PZM- 2, PZM-3, PZM-4,
 • Przebudowa sieci wodociągowych PW-3,
 • Przebudowa KST-2 – przygotowanie sieci do próby szczelności,
 • Przebudowa rowów melioracyjnych,
 • Budowa kanału technologicznego,
 • Przebudowa Kolizji T1

Rada Techniczna nr 57/14_15

W dniu 16 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 57/14_15.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca  mobilizował sprzęt ciężki zgodnie z zestawieniem zawartym w Raporcie Tygodniowym. Poinformował również, że gromadzi materiały.

Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wykonywał odhumusowanie
 • Wykonywał nasypy, wykopy
 • Prace przygotowawcze Obiekt WD-1, PZDd-10 – fundamenty,
 • Przebudowa sieci wodociągowych PW-1, PW-2a, PW-3,
 • Przebudowa PG-2,
 • Przebudowa rowów melioracyjnych,
 • Budowa kanału technologicznego.

Rada Budowy nr 28

W dniu 11 kwietnia 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 28. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. 

Rada Techniczna nr 56/12

W dniu 02.04.2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 56/12_13.  Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • odhumusowanie
 • nasypy, wykopy
 • Badania nośności pali PZDd-2,
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange,
 • Wykonywany fundament kruszywowy.

Rada Techniczna nr 55/11

W dniu 19 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 55/11. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych.

Rada Techniczna nr 54/10

W dniu 12 marca 2024 r. odbyła się Rada Techniczna nr 54/10. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Wykonawca poinformował, że w okresie sprawozdawczym wykonywał:

 • Wycinki drzew i krzaków
 • Wykonywał odhumusowanie
 • Warstwę ulepszonego podłoża stabilizowana spoiwem
 • Roboty związane z karczowaniem
 • Montaż rur kanalizacyjnych, wodociągowych.
 • Usuwanie kolizji z siecią Energa Operator i Orange.

Rada Budowy nr 27

W dniu 7 marca 2024 r. odbyła się Rada Budowy nr 27. Na spotkaniu omawiano postęp prac budowlanych. Na koniec okresu sprawozdawczego Wykonawca zmobilizował na Placu Budowy łącznie 118 jednostek sprzętu ciężkiego.

Wykonawca poinformował, że gromadzi na Placu Budowy materiały. Informacje na ten temat są zamieszczane w Raportach Tygodniowych.

Rada Techniczna nr 53/9

W dniu 27 lutego 2024 odbyła się Rada Techniczna nr 53/9. Na spotkaniu strony omawiały postęp robót.