Rada Techniczna nr 23

W dniu 22 listopada 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 23. Spotkanie dotyczyło omówienia uwag związanych ze STWIORB Zaplecze Zamawiającego – Laboratorium Niestacjonarne.

Rada Budowy nr 11

W dniu 18 listopada 2022 odbyła się Rada Budowy nr 11.

Narada Koordynacyjna

W dniu 17 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna.

Narada Koordynacyjna

W dniu 9 listopada 2022 r. odbyła się Narada Koordynacyjna.

Rada Techniczna nr 22

W dniu 27 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 22. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu zagadnień archeologii (omówienie poszczególnych lokalizacji ustalenie zakresu do zmiany WKZ, miarkowanie ryzyka dot. parku i Natura 2000 w Bobrownikach).

Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 21.10.2022 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rada Budowy nr 10

W dniu 14 października 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 10.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące STWiORB  – Zaplecze Zamawiającego. Analizowano uwagi Do Projektu Zieleni oraz Inwentaryzacji Zieleni pod kątem wprowadzenia poszczególnych uwag na etapie PAB.

Wykonawca złożył wniosek o PŚP NR 5  za okres 01.08-31.08.2022 r. W omawianym okresie Wykonawca przekazał kolejne Powiadomienie o Roszczeniu nr 8 dotyczące dodatkowych kolizji infrastruktury sieciowej w rejonie projektowanej trasy S6 Zadanie 2.

Rada Techniczna nr 21 (cz.2)

W dniu 7 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21 (część 2).

CZĘŚĆ II – omówienie uwag:

  • Projekt Architektoniczno- Budowlany – branża elektroenergetyczna w zakresie budowy zasilania elektroenergetycznego i instalacji odgromowej rev. 2,
  • Projekt Architektoniczno-Budowlany – branża Architektoniczna Obiekt warsztatowo- garażowy; bramy garażowe.

Rada Techniczna nr 21

W dniu 4 października 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 21 (część 1).

CZĘŚĆ I – omówienie uwag – Drogowe przepusty ekologiczne; warunek przełazowości.

Rada Techniczna nr 20

W dniu 19 września 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 20. Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące:

  • KSZR rev. nr 1
  • Kanału  Technologicznego
  • Projektu Architektoniczno-Budowlanego: Budowa i rozbiórka sieci teletechnicznych; omówienie uwag.